+420 778 752 778 +420 778 752 778 info@aquara.cz
0
Výdejníky na barely Výdejníky
na barely
Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Pramenitá voda Pramenitá voda Káva / Nápoje Káva / Nápoje Příslušenství Příslušenství Služby Služby

Historie pramenu

Vážení klienti,

naše společnost zrekonstruovala stáčírnu v Deštné u Jindřichova Hradce a nyní Vám přináší vynikající vodu s více jak 400 letou historií – Svatojánský pramen. Z historie obce Deštná a pramenu je v historických dokumentech dohledatelné toto:

Roku 1599 byl objeven nad Deštnou zázračný pramen minerální vody a roku 1602 byl nad ním vystavěn kostelík sv. Jana Křtitele. Renesanční kostelík byl vystavěný nad Svatojánským pramenem počátkem 17. století. V lázních, které využívaly léčivého pramene, se uzdravilo mnoho lidí, především vojáků z třicetileté války. V 50. letech 18. století se zde léčilo 500 – 600 vojáků rekonvalescentů najednou. V kostelíku jsou obrazy deštenského faráře P. Bedřicha Kamarýta, z nichž pro Deštnou nejvýznamnější, zobrazující pověst o nalezení Svatojánského pramene, je umístěn nad vchodem. Průčelí kostelíka je označeno latinským nápisem „Benedicite Fontes Domino“ („Blahořečte pramenu Páně“) s chronogramem M, D, C (= 1600). V roce 1811 daroval jeden jindřichohradecký měšťan kostelíku za své uzdravení obraz madony, který zde visel do roku 1895. Nyní je v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře s názvem Assumpta z Deštné. Lázně byly hojně navštěvovány od druhé poloviny 17. století a jejich význam začal zvolna upadat až od konce 18. století. Zcela pak, stejně jako slavné poutě, zanikly ve 2. polovině 19. století. 

Z časů největší slávy lázní se zachoval lázeňský řád, který objasňuje způsob používání svatojanské vody:

„Upotřebení vody zřídla tohoto dálo se dvojím způsobem: pitím a koupáním. Co se týče užívání vody této jakožto nápoje léčivého (Trank-Kur) předpisoval řád lázeňský následující:
1. Před pitím vody této má býti tělo nejprve očištěno a zbaveno všeho šlemu a vnitřní nečistoty.
2. V jídle a pití má se zachovati příslušný pořádek, 2 neb 3 dni před započetím má se každý léčící vší namáhavé práce vystříhati.
3. Na to vypije každé ráno, lačen jsa, kolem čtvrté nebo páté hodiny žejdlík této vody teplé dvěma doušky a ulehne do postele, dobře se přikryje až pot vyrazí“.

Jedná se o malý svatostánek na výpadovce na Světce v těsném sousedství bývalé sodovkárny, která vyrostla na místě původních lázní. V době rekatolizace země se zde konaly poutě za velké účasti lidu, což založilo slávu deštenských lázní, vybudovaných v průběhu 17. století. Kostelík býval poutním místem, které o svátku sv. Jana Křtitele navštěvovalo až 8000 poutníků, jak uvádí Bohuslav Balbín, který se zde léčil a řadí deštenské lázně hned za Karlovy Vary a Teplice. Později lázně upadaly. Pouze voda se plnila do lahví a prodávala. Bohuslav Balbín vylíčil zázračnou událost ve své knize „Miscellanea“ takto:

„Roku 1599, právě v den svaté Kateřiny (25. listopadu), vracela se chudá žena, vdova, jménem Kateřina Urbanova (Urbanczová), kteráž dříve bolestí hlavy trápena bývala, nižádné pomoci u lékařů naleznouti nemohouc, z vesnice Světcí do městečka Deštné, odkuž pocházela.
Ještě slunce nebylo zašlo, když tu na jednom návrší viděla, an stařec kněžským rouchem oděný, věkem a velebností vážnost vzbuzující, klečí. Vedle něho byl tříletý, jak zdáti se mohlo, pacholík, v šat bílý oděný, kterýž tolikéž modliti se zdál, oběma rukama pochodně drže jasným světlem zářící. Vidění to nebylo ženě hrozným, ale příjemným a milým. Protož i sama touto zbožností jsouc povzbuzena, kolena sklání. Modlíc se pozoruje jakoby nebesa bouří hrozila a se blýskalo. Třikráte se zablesklo, pokaždé stařec onen hlavu sklonil, až samé země čelem se dotýkal. Hned na to ženě se zatemnilo a již pozorovala, že veškerém zjev starcův i pacholíkův zmizel. Přistoupila nicméně k místu onomu neohroženě a vidí, že tu vyprýštily tři prameny vody velmi čisté, které ani ona ani jiní, kdož tudy často chodívali, nikdy předtím neviděli. Žena ihned nutkána bolestí svou, nabrala rukou vodu a vzývající jméno boží, oči i celou hlavu si umyla a cítila, že všechna bolest okamžitě mizí jako po nějakém velmi účinném léku a že je opět zdráva." (Bohuslav Balbín-Miscellanea-kn. I., hl. 25, list 64)

Protože jsme hrdi na historii našeho pramenu, zobrazili jsme důležitá fakta na naší nové etiketě (Kostelík Jana Křtitele, nápis, letopočet a růži – erb města Deštná). Zároveň jsme díky historii a památnému místu dosáhli registrace názvu Svatojánský pramen u Úřadu průmyslového vlastnictví jako chráněného názvu.

© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík